Výhody vertikálnej integrácie

 

ARMAS je súčasťou vertikálne integrovaného dodávateľského reťazca s kontrolou nad výskumom, vývojom a výrobou obranného produktu.
Táto integrácia a
umiestnenie nám poskytujú požadovanú kvalitu a flexibilitu, ktoré sú rozhodujúcimi faktormi pri rozhodovaní klientov v obrannom priemysle o výbere našich materiálov, dielov a komponentov.

 

 Úplná kontrola dodávateľského reťazca

  1. Vlastné vstupné materiály
  2. Vlastná výroba ocele
  3. Vlastné inžinierstvo
  4. Výroba vlastných komponentov

 

 Kľúčové výhody :

  • Komplexná realizácia projektov a synergia medzi jednotkami
  • Dlhá tradícia a skúsenosti
  • Silná finančná pozícia