Údržba

 

Špecializované servisné a údržbárske činnosti vykonávajú naši kvalifikovaní, skúsení pracovníci v našich nových výrobných a servisných zariadeniach, ktoré spĺňajú všetky environmentálne a iné normy.

Pre komplexné zbraňové systémy je rozhodujúca vysoká úroveň operatívnej efektivity, preto garantujeme našu efektívnosť, spoľahlivosť a odbornosť.