Profil spoločnosti

 

ARMAS je nezávislá spoločnosť s výhradnými právami zastupovať obranné projekty a produkty pre najväčšiu slovinskú vertikálne integrovanú metalurgickú skupinu, ktorá je jednou z vedúcich spoločností v slovinskom obrannom priemysle. Naše dlhoročné skúsenosti v riešení požiadaviek v zložitých prostrediach z nás urobili jedného z najdôveryhodnejších a najspoľahlivejších výrobcov obranných produktov. ARMAS je certifikovaný pre výrobu, export a predaj obranných produktov.

 

Náš vývoj a výroba sú založené na:

  • jedinečnej kombinácii metalurgických a inžinierskych znalostí

  • mimoriadne čistej triede ocele ako výsledok našej špeciálnej technológie ESR

  • aktuálnom vybavení pre vývoj produktov a technológií

  • najmodernejšej linke na tepelné spracovanie pre najvyššiu stabilitu tepelného
    spracovania

  • vnútropodnikových laboratóriách pre metalurgické a nedeštruktívne skúšky.

  • Naša výnimočnosť je potvrdená dodržiavaním noriem ISO 9001 a dlhotrvajúcou spoluprácou so slovinskou armádou, výskumnými inštitúciami a spoločnosťami v Slovinsku a v zahraničí.

  • Sme členom GOIS, Slovinského Klastra Obranného Priemyslu.